Om

Lite information om La Perm samt hur och varför kullen kom till.
Tips inför hämtning av katten